pix
pix
Språk  
  Valuta  
Logg inn | Informasjon | Kontakt | Ny bruker?
pix
Hjem Auksjoner

 
Søk:
Side 6 av 35, totalt 1045 treff

Tilbake 456 8910 Neste
 
Sorter
Gå til objektnummer:

3048
Objektnr: 3048  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 I. 3 øre - oppsett med 16 typete merker med markerte platefeil. (SK 6.160.-).
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1200,- 
Startbud nå: 1080,- 
 

3045
Objektnr: 3045  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: *
51 I. 3 øre i meget sjelden 4-blokk med typesammensetning 2-1/2-3. Skjev opp til høyre. Kun 2 ubrukte 4-blokker er registrert i NK.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 15000,- 
Startbud nå: - 
 

3050
Objektnr: 3050  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 I. 3 øre med variant "Oppgravert i posthornet under store 3".
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 250,- 
Startbud nå: 225,- 
 

3049
Objektnr: 3049  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 I. 3 øre i komplett sett alle vannmerkestillinger 1-4.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 400,- 
Startbud nå: 425,- 
 

3051
Objektnr: 3051  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: Br
51 I. 3 øre i vannrett 3-stripe og par som oppfrankering på 5 øre helsakskonvolutt = 20 øre stemplet "Arendal 20.I.88" sendt til Hamburg. Enheter på plate I er meget sjel...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 2500,- 
Startbud nå: 2700,- 
 

3433
Objektnr: 3433  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Bs
22, 51 I og 54 I. Vannrett par 1 øre skravert, to vannrette 3-striper 3 øre 20 mm og enkeltmerke 20 øre 20 mm = 40 øre stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 19.XII.87" p...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1000,- 
Startbud nå: 900,- 
 

3473
Objektnr: 3473  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Br
51 I og 54 I. 3 øre i vannrett par og 3-stripe samt enkeltmerke 20 øre 20 mm som oppfrankering på 5 øre helsak konvolutt = 40 øre stemplet "Christiania 2.VI.87" sendt rek...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 2500,- 
Startbud nå: 2400,- 
 

3052
Objektnr: 3052  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: **
51 IIa. 3 øre oransje i 10-blokk med marginal nede. Meget fargefrisk blokk hvor samtlige merker er postfriske. Typesammensetning 2-1-2-1-2/4-3-4-3-4. Dette er en av to re...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 30000,- 
Startbud nå: - 
 

3053
Objektnr: 3053  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: **/*
51 IIa. 3 øre oransje i fargefrisk 4-blokk hvor nedre par er postfrisk. Litt skjev ned. Øvre par med nær usynlig hengslespor. Typesammensetning 1-2/3-4. Sjelden enhet.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 8000,- 
Startbud nå: - 
 

3067
Objektnr: 3067  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIb. 3 øre oransje luksus-stemplet "Kristiania 35(!).IV.89". Litt skjev ned til venstre. Sjelden i denne kvaliteten.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1000,- 
Startbud nå: 1800,- 
 

3057
Objektnr: 3057  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIa. 3 øre oransje i to pene vannrette par med typer 2-1 og 3-4 som utgjør et komplett typesett.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 300,- 
Startbud nå: 850,- 
 

3056
Objektnr: 3056  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIa. 3 øre oransje - 6 merker som viser varianter og vannmerkestillinger. Det ene merket er plate I.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 350,- 
Startbud nå: 1100,- 
 

3055
Objektnr: 3055  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIa. 3 øre oransje i hengsleforsterket vannrett 4-stripe med typesammensetning 1-2-1-2 stemplet "Christiania 6.IX.88". Sjelden i enheter.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 400,- 
Startbud nå: - 
 

3434
Objektnr: 3434  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Bs
22 og 51 IIa. Enkeltmerke 1 øre skravert og vannrett 3-stripe 3 øre oransje 20 mm med typesammensetning 1-2-1 = 10 øre stemplet "Ringsager 25.3.1888" på brevforside sendt...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 400,- 
Startbud nå: 425,- 
 

3441
Objektnr: 3441  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Br
40 IIb og 51 IIa. 20 øre uskravert og vannrett 5-stripe 3 øre oransje 20 mm med typesammensetning 2-1-2-1-2 som oppfrankering på 5 øre helsakskonvolutt = 40 øre stemplet ...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 3000,- 
Startbud nå: 2700,- 
 

3058
Objektnr: 3058  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o/Br
51 IIa. 3 øre oransje - oppsett på utstillingsmontert albumside med alle 4 typer 1-4 i alle 4 vannmerkestillinger 1-4. Totalt 16 merker. Et av merkene er fra plate I. Ogs...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 750,- 
Startbud nå: 1900,- 
 

3059
Objektnr: 3059  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: **/*
51 IIb. 3 øre brunoransje - den sagnomsuste ubrukte 4-blokken som stammer fra Dr. Per Gellein sine samlinger som ble solgt på slutten av 1970-tallet. Dette er den eneste ...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 70000,- 
Startbud nå: - 
 

3062
Objektnr: 3062  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: *
51 IIb. 3 øre brunoransje - luksus velsentrert merke med minimale hengslespor type 1. (SK 11.500.-).
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 4000,- 
Startbud nå: 4200,- 
 

3063
Objektnr: 3063  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: *
51 IIb. 3 øre brunoransje - luksus velsentrert merke med minimale hengslespor type 2. (SK 11.500.-).
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 4000,- 
Startbud nå: 4600,- 
 

3060
Objektnr: 3060  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: *
51 IIb. 3 øre brunoransje i velsentrert vannrett 3-stripe med typesammensetning 4-3-4. Merkene er litt gulnet i limet, men dette er eneste kjente ubrukte 3-stripe. (SK 34...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 10000,- 
Startbud nå: - 
 

3066
Objektnr: 3066  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIb. 3 øre brunoransje i vannrett lettstemplet par med typesammensetning 4-3. Skjev til venstre. Uvanlig enhet.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1500,- 
Startbud nå: 3100,- 
 

3065
Objektnr: 3065  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIb. 3 øre brunoransje i pen vannrett 3-stripe stemplet "Tjose 26.VII.88" (VF - 8 pkt.) med typesammensetning 1-2-1. Eneste kjente stemplete 3-stripe av dette sjeldne ...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 4000,- 
Startbud nå: 4100,- 
 

3474
Objektnr: 3474  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Br
51 IIa og 54 I. To enkeltmerker av både 3 øre og 20 øre 20 mm = 46 øre stemplet "Christiania 6.VII.88" på bankobrev sendt til Hjørring, Danmark. Ankomststemplet. Ikke reg...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1500,- 
Startbud nå: - 
 

3047
Objektnr: 3047  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 I. 3 øre oransje - albumside med 18 merker i pen kvalitet oppsatt etter fellingstyper og med markerte platefeil. (SK 8.280.-).
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1600,- 
Startbud nå: - 
 

3064
Objektnr: 3064  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIb. 3 øre brunoransje - oppsett som viser komplett typesett 1-4 i alle vannmerkestillinger 1-4 - totalt 16 merker. En del av merkene er feilbestemte, og i følge sakky...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 4000,- 
Startbud nå: 5000,- 
 

3069
Objektnr: 3069  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: (*)
51 IIc. 3 øre oransjegul i 20-blokk med marg oppe. Blokken er litt hengsleforsterket og har kun spor av lim på noen merker. To merker med rift og noen merker med brune fl...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 10000,- 
Startbud nå: - 
 

3070
Objektnr: 3070  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: o
51 IIc. 3 øre oransjegul - oppsett med drøyt 20 merker som viser typer og vannmerkestillinger.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 700,- 
Startbud nå: 1000,- 
 

3435
Objektnr: 3435  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Br
22 og 51 IIc. 1 øre skravert og vannrett par 3 øre 20 mm som oppfrankering på 3 øre brevkort = 10 øre stemplet "Bergen 13.III.89" sendt til Paris, Frankrike.
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 250,- 
Startbud nå: 600,- 
 

3071
Objektnr: 3071  |  3 øre 20 mm
Kvalitet: **/*
51 IIIa. 3 øre gul i 50-blokk - antagelig nedre halvark. Blokken er meget frisk i fargen og 11 merker er med hengslerester mens 4 merker er med taggeanmerkninger. Totalt...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 70000,- 
Startbud nå: - 
 

3445
Objektnr: 3445  |  Div. 20 mm
Kvalitet: Br
48 og 51 IIc. 10 stk. 2 på 12 øre samt vannrett par og 3-stripe 3 øre 20 mm som oppfrankering på 5 øre helsak konvolutt = 40 øre stemplet "Molde 24.VII.89" sendt rekomman...
Sluttdato: 25.09.2021
Utropspris: 1200,- 
Startbud nå: 3100,- 
 

   
Logg inn
Brukernavn:
Passord:
 
Søk
Søkeord  
SKANFIL Auksjoner AS | Stølsmyr 24 | 5542 Karmsund | + 47 52703940 | skanfil@skanfil.no | www.skanfil.no Besøk alle avdelinger