pix
pix
Språk  
  Valuta  
Logg inn | Informasjon | Kontakt | Ny bruker?
pix
 

Storauksjon - salgsbetingelser

 
 

1. Auksjonen er offentlig og frivillig, og avholdes ved vår Oslo-avdeling i Østensjøveien 29. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med 1000-1200 objekter pr. time.

2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.

3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit.

4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl. 15.30 auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør derfor være oss i hende innen kl. 16.00 fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl. 10.00 (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 3-4 uker før auksjonsdato.

5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:
100 - 300 høynes med 10 kr.
301 - 500
høynes med 25 kr.
501 - 1.000
høynes med 50 kr.
1.001 - 5.000
høynes med 100 kr.
5.001 - 10.000 høynes med 200 kr.
10.001 - 20.000
høynes med 500 kr.
20.001 - 50.000
høynes med 1.000 kr.
50.001 - 100.000
høynes med 2.000 kr
Over - 100.000
høynes med 5.000 kr

6
. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne.

7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen.

8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.

9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. Auksjonslovens paragraf 11).

11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt.

12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller faste kunder, og uten gamle betalingsrestanser, vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager.

13.
Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert.

14.
Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter.

15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd.

16.
Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Sarpsborg-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder – og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier.

17. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attestutsteder har gitt uttrykk for.

18. Et salær på 23 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges ytterligere 5,75 % bruktmoms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 2000,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Ved avhenting på andre Skanfil-kontorer tilkommer 1/2 porto, minimum kr 25,-, maksimum kr 200,-. Se eget punkt om forsendelse til utlandet.
PS! Det er gratis å avhente vunnede objekter på våre Storauksjoner ved vår avdeling i Oslo.

19.
Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret.

20. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

21. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet.

22. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter.Tilbake
 
     
SKANFIL for samlere as | Spannaveien 52 | 5504 Haugesund | + 47 52703940 | skanfil@skanfil.no | www.skanfil.no Besøk alle avdelinger