pix
pix
Språk  
  Valuta  
Logg inn | Informasjon | Kontakt | Ny bruker?
pix
 

Kvalitetsvurdering av mynter

 
 
Untitled Document

Kvalitetsvurdering av mynter

Noen sier at det å kvalitetsvurdere en mynt er en kunst, andre mener det er en vitenskap. Samme hvilken mening en har om dette så er min erfaring at det å kvalitetsvurdere en mynt er vanskelig. Det kreves lang erfaring og en stor grad av nøyaktighet.

Har du ingen kjennskap til kvalitetsvurdering av en mynt vil jeg anbefale deg ikke å begynne med å kjøpe dyre mynter av ukjente uten å ha noen å rådføre deg med. Du vil etter hvert lære dette, men unngå å betale dyrt for den første lærdommen.

Hvorfor gradere myntene?

De fleste myntsamlere i dag foretrekker mynter i god kvalitet, av flere grunner. En mynt i usirkulert kvalitet beholder sine fineste detaljer og er ofte et lite kunstverk. En antikke mynt et lettere å lese/gjenkjenne i god kvalitet. Det er generelt større glede av å eie en mynt i god kvalitet, enn et utslitt eksemplar. Etter som tiden går så er det selvfølgelig også færre mynter å finne i god kvalitet enn i slitt kvalitet, som igjen påvirker samleverdien.

Verdien avhenger av kvaliteten

Følgende faktorer har betydning for verdien av en mynt: kvalitet, tilgang og etterspørsel. Slik at en mynt i topp kvalitet har en større verdi enn en slitt mynt, og i enkelte tilfeller vil en mynt som koster hundrevis av kroner i usirkulert kvalitet, være neste verdiløs i brukt kvalitet.
Verdien av dine norske mynter kan du sjekke i denne katalogen: "Norges Mynter 1814-2015, vurdelingsliste 46. utgave 2016"
Mynter fra de nordiske landene sjekker du best i denne katalogen: "Sieg's møntkatalog NORDEN 2016"
Mynter fra alle verdens land finner du i katalogene på denne siden: "WORLD COINS"

Standard beskrivelse av kvalitet

I mange år har samlere og handlere benyttet en universell standard for å betegne kvaliteten på en mynt. Her er det variasjoner mellom forskjellige lands måte å beskrive de enkelte graderingene på, men dette er mer en forskjell i måten å utrykke seg på enn i den enkeltes oppfatning av kvalitet. Under gir vi en kortfattet beskrivelse av den norske måten å beskrive en kvalitet, med den tilsvarende vanligste internasjonale forkortelsen. For den som samler mynter fra USA vil en se at her benyttes en tall gradering som går fra 0 til 70.

Andre viktige faktorer

Svak preging må enkelte ganger taes i beregning ved en mynts kvalitetsvurdering. En mynt med svakt preg i usirkulert kvalitet viser kanskje ikke mer fine detaljer enn en normalt preget mynt vil gjøre i 01 kvalitet og noen ganger enda lavere. Går en så langt tilbake som til mynter som er håndslått og antikke mynter, så var mange slått skjevt (ut av senter). En slik mynt som er godt sentrert vil derfor være mer attraktiv en en skjevslått mynt. Dette er viktig ved beskrivelsen av en mynt.

Forkortelser med forklaringer

Både handlere og samlere benytter forkortelser når en snakker om kvaliteten på en mynt. I våre lister vil du også finne kombinasjonene f. eks 1/1+ eller 1+/01 som betegne en kvalitet mellom disse to. Videre benytter vi bokstavene: sv (svak), g (god) eller n (nær) foran kvalitets angivelsen. Dette er etter vår mening nødvendig for å kunne beskrive de enkelte kvalitetene så nøyaktig som mulig.
Under finner du de norske og internasjonale forkortelsene samt det amerikanske tall systemet og i tillegg en kort beskrivelse av hver forkortelse.
Vi håper at denne beskrivelsen kan hjelpe deg både til å forstå de enkelte betegnelsene i våre lister, men også gi deg nødvendig forståelse hva den enkelte kvalitetsbetegnelsen betyr, samt mulighet til å gjøre egne vurderinger av dine mynter. LYKKE TIL!
 


USA

Internat.

Norsk

Beskrivelse

Proof

Proof

Proof

Proof er ikke en kvalitetsgradering, men betegnelsen av en spesielt produsert mynt. Dette er en feilfri mynt preget med mer enn ett slag for å oppnå den maksimale skarphet og fullpreg som ønskes. Stemplene er produsert med høyglanspolerte flater, oftest med mattet relieff og større relieffhøyde enn på en vanlig sirkulasjonsmynt mot en speilglans bakgrunn. Nøyaktigheten er også svært høy

MS 60-MS 70

UNC

0

En usirkulert mynt. Ny som den kommer fra myntverket, uten slitasje, men kan ha små riper og hakk på grunn av masseproduksjon og transport, derfor ikke nødvendigvis absolutt perfekt.

AU-50-58

AU

0/01

En nesten usirkulert mynt. Ingen spor etter slitasje, kun svak merker på de høyeste punktene #kabinettslitasje"

EF-40-45

EF(XF)

01

Et meget pent eksemplar. En mynt som viser lite tegn på å ha vært i sirkulasjon, med kun lett slitasje på de høyeste punkter. Myntglansen er delvis borte.

VF-20-35

VF

1+

Et pent eksemplar. Mynten kan lett sees å ha vært i sirkulasjon og viser tydelige tegn til slitasje på de høyeste punktene, men fortsatt en pen mynt. Myntglansen er helt borte.

F-12

F

1

Et fullgodt eksemplar. Mynten viser tydelige tegn til å ha vært i sirkulasjon, men alle sifre, bokstaver og hoveddetaljer er fullt leselig.

VG-8

VG

1-

Et ikke fullgodt eksemplar. De fleste av myntens detaljer er nærmest flatslitt, men mynten er likevel fullt identifiserbar.

G-2

G

2

Et dårlig eksemplar. Alle detaljer og bokstaver er flatslitt. Myntens opphøyde kant er nedslitt, men myntmerke og årstall må kunne sees.Tilbake
 
     
SKANFIL for samlere as | Spannaveien 52 | 5504 Haugesund | + 47 52703940 | skanfil@skanfil.no | www.skanfil.no Besøk alle avdelinger